หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 229 เก็บตัวห้อง 228 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 เก็บตัวห้อง225 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 เก็บตัวห้อง 224 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219,2110 เก็บตัวห้อง 229 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 เก็บตัวห้อง 228 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 219,2110 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 เก็บตัวห้อง 127 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 เก็บตัวห้อง 128 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 เก็บคัวห้อง 213 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228,229 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225,227 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]