หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 54 31 59.62% 7 13.46% 7 13.46% 7 13.46% 52
2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 40 28 75.68% 6 16.22% 2 5.41% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนบ้านหว้า 44 27 61.36% 7 15.91% 3 6.82% 7 15.91% 44
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 54 27 65.85% 6 14.63% 5 12.2% 3 7.32% 41
5 โรงเรียนบ้านวังยาว 54 26 56.52% 14 30.43% 2 4.35% 4 8.7% 46
6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 33 23 71.88% 4 12.5% 1 3.13% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 31 23 76.67% 2 6.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 29 22 78.57% 3 10.71% 1 3.57% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 31 22 84.62% 2 7.69% 0 0% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 41 21 56.76% 8 21.62% 4 10.81% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 29 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 41 18 43.9% 7 17.07% 4 9.76% 12 29.27% 41
13 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 34 18 54.55% 6 18.18% 3 9.09% 6 18.18% 33
14 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 25 17 70.83% 4 16.67% 0 0% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนบ้านสะอาด 22 17 77.27% 3 13.64% 0 0% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 38 15 45.45% 8 24.24% 3 9.09% 7 21.21% 33
17 โรงเรียนบ้านยางคำ 45 15 48.39% 7 22.58% 2 6.45% 7 22.58% 31
18 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 26 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 24 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
20 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 29 15 55.56% 4 14.81% 7 25.93% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 22 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 23 13 56.52% 4 17.39% 1 4.35% 5 21.74% 23
23 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 21 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 29 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
25 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 31 12 44.44% 11 40.74% 2 7.41% 2 7.41% 27
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 25 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 25
27 โรงเรียนบ้านดอนแขม 21 12 57.14% 5 23.81% 4 19.05% 0 0% 21
28 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 22 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 18 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 28 10 43.48% 7 30.43% 4 17.39% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนภูห่านศึกษา 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 20 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
33 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านซำจำปา 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 15 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 16 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านชุมแพ 23 9 45% 6 30% 1 5% 4 20% 20
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 17 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านนาดี 35 8 34.78% 11 47.83% 2 8.7% 2 8.7% 23
49 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 18 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
50 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านเรือ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 13 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านไชยสอ 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 20 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 14 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
63 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนบ้านศรีสุข 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 6 26.09% 12 52.17% 3 13.04% 2 8.7% 23
71 โรงเรียนบ้านเม็ง 15 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
73 โรงเรียนบ้านซำยาง 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
74 โรงเรียนบ้านธาตุ 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 15 5 35.71% 7 50% 0 0% 2 14.29% 14
83 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 14 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 18 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
85 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 18 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
88 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
89 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 18 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนนาฝายวิทยา 16 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
92 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
93 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 12 5 41.67% 3 25% 0 0% 4 33.33% 12
95 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านกุดเลา 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านโนนคอม 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 11 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านหาด 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 21 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
103 โรงเรียนบ้านหนองแดง 16 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
104 โรงเรียนบ้านกุดแคน 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
105 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 16 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
106 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนท่ากุญชร 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านผาขาม 10 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
110 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 13 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
112 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
114 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านแดง 9 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 13 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
121 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 16 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
122 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
123 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
127 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านนาเพียง 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านร่องแซง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
134 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
135 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านพระบาท 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านเขาวง 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
144 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนชุมแพวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
153 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
154 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
155 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านขนวน 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
157 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 9 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
160 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
174 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
192 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
193 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
194 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
195 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
198 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
199 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
200 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านป่าน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
211 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
212 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
226 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
227 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
228 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
229 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
232 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
233 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนพิชาภรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
242 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
243 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
244 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
245 โรงเรียนบ้านหัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนอินทรวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]