กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
2 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
3 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
4 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 บ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
12 ภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
13 หนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
14 อนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 4
5 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 4
5 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
12 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
13 ภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
14 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านอาจสามารถ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
12 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 0 - -
6 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
7 บ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 บ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 บ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
12 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
13 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
14 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
15 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
16 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 5
6 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 5
7 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 5
8 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม 8
9 บ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 51 เข้าร่วม 9
10 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 48 เข้าร่วม 10
11 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 11
13 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 44 เข้าร่วม 13
14 บ้านอาจสามารถ สพป. ขอนแก่น เขต 5 43 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 42 เข้าร่วม 15
16 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 40 เข้าร่วม 16
17 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 37 เข้าร่วม 17

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 4
5 บ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 5
6 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 5
7 บ้านหัวบึงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 7
8 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 9
10 บ้านหัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 9
11 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 9
12 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 51 เข้าร่วม 12
13 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 51 เข้าร่วม 12
14 บ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 14
15 บ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. ขอนแก่น เขต 5 49 เข้าร่วม 15
16 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 16
17 บ้านสวนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 16

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 42 เข้าร่วม 4
5 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 42 เข้าร่วม 4
6 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 38 เข้าร่วม 6
7 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 30 เข้าร่วม 7
8 บ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 24 เข้าร่วม 8
9 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 22 เข้าร่วม 9
10 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 22 เข้าร่วม 9
11 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 18 เข้าร่วม 11
12 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 16 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 14 เข้าร่วม 13
14 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 12 เข้าร่วม 14
15 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 10 เข้าร่วม 15
16 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
17 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 44 เข้าร่วม 6
7 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 44 เข้าร่วม 6
8 หนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 44 เข้าร่วม 6
9 บ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 40 เข้าร่วม 9
10 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 32 เข้าร่วม 10
11 บ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 30 เข้าร่วม 11
12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 26 เข้าร่วม 12
13 บ้านนาคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 5 26 เข้าร่วม 12
14 บ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 26 เข้าร่วม 12
15 บ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 26 เข้าร่วม 12
16 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 18 เข้าร่วม 16

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.98 ทอง 4
5 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 5
7 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.64 ทอง ชนะเลิศ
2 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 64.97 ทองแดง 4
5 บ้านหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 5
6 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 5
7 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
5 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
6 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4
5 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -