ตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค (สกลนคร)

ตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค

สพป.ขอนแก่น เขต 5 (การแข่งขันระดับภาค ลำดับที่ 29)

วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 21:53 น.