หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ทองกวาว ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทองกวาว 1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ทองกวาว ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทองกวาว 1 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ดาวเรือง ชั้น 2 ห้อง เกียรติคุณ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เฟื่องฟ้า ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เฟื่องฟ้า ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เฟื่องฟ้า ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ ป.6 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]