หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร1 ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
-
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ห้องการงานฯ 8 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ห้องการงานฯ 9 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.4/2, ป.3/3 9 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 9 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]