สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาฬสินธุ์ 49 2 3 2 54
2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 43 14 4 2 61
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 30 1 2 1 33
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 22 4 4 0 30
5 บ้านหนองกุงใหญ่ 19 7 1 0 27
6 หนองพอกวิทยายน 19 1 5 0 25
7 บุญมีวิทยา 18 6 3 4 27
8 คำคาราษฎร์บำรุง 15 4 1 0 20
9 กุดครองวิทยาคาร 15 1 1 0 17
10 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 14 4 0 2 18
11 คำปลาฝาโนนชัย 13 2 2 3 17
12 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 11 8 1 0 20
13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 11 5 3 0 19
14 สามชัยอุดมวิทย์ 11 3 1 1 15
15 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 10 4 1 0 15
16 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 10 3 2 3 15
17 ถ้ำปลาวิทยายน 10 0 0 0 10
18 ด่านใต้วิทยา 9 4 0 0 13
19 ชุมชนนาจารย์วิทยา 9 3 1 3 13
20 ห้วยตูมวิทยาคาร 9 2 1 1 12
21 บึงไฮโนนสวางวิทยา 8 3 3 1 14
22 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 2 1 0 11
23 อนุบาลทุ่งมน 8 1 0 0 9
24 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 8 0 0 0 8
25 บ้านห้วยยาง 7 3 0 0 10
26 สะอาดประชาสรรพ์ 7 1 0 2 8
27 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 1 0 2 8
28 โคกเมยประชาพัฒนา 7 1 0 0 8
29 โนนเมืองวิทยาคาร 7 0 0 0 7
30 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 0 0 0 7
31 แกเปะราษฎร์นิยม 6 5 1 0 12
32 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 6 3 2 1 11
33 บ้านหนองกุงน้อย 6 2 3 1 11
34 โคกก่องวิทยา 6 2 1 1 9
35 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6 2 0 0 8
36 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 6 1 3 0 10
37 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 6 1 2 1 9
38 นามลวิทยาคาร 6 1 1 0 8
39 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 6 1 1 0 8
40 บ้านลาดวิทยาเสริม 6 1 0 0 7
41 กุดลิงวิทยาคม 6 0 0 2 6
42 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 6 0 0 0 6
43 นาโกวิทยา 5 4 1 1 10
44 สายป่าแดง 5 4 1 0 10
45 หนองแวงเหนือ 5 2 3 1 10
46 ปลาเค้าวิทยาคาร 5 2 1 1 8
47 หนองแคนวิทยา 5 2 1 0 8
48 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 2 1 0 8
49 บ้านม่วงวิทยาคม 5 2 0 0 7
50 บ้านม่วงวิทยายน 5 2 0 0 7
51 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 5 1 0 0 6
52 อนุบาลจันทรัตน์ 5 0 0 0 5
53 บึงวิชัยสงเคราะห์ 5 0 0 0 5
54 บ้านนาวิทยาคม 5 0 0 0 5
55 สิงห์สะอาด 5 0 0 0 5
56 อนุบาลปิยวรรณ 5 0 0 0 5
57 เชียงเครือวิทยาคม 4 2 0 1 6
58 แก่งนาขามสามัคคี 4 1 3 1 8
59 หนองกุงวิทยาคม 4 1 0 0 5
60 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 1 0 0 5
61 บ้านคำเม็ก 4 1 0 0 5
62 ชุมชนนามะเขือวิทยา 4 0 0 1 4
63 นิคมลำปาววิทยา 4 0 0 0 4
64 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 3 4 0 1 7
65 ท่าแสงวิทยายน 3 2 1 1 6
66 บ้านหนองช้าง 3 2 1 0 6
67 บ้านหนองกุงกลาง 3 2 0 0 5
68 วัดชัยสุนทร 3 1 1 0 5
69 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 1 1 0 5
70 บ้านโคกใส 3 1 0 1 4
71 บ้านหนาดสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
72 สองห้องราษฎร์บูรณะ 3 1 0 0 4
73 สะอาดโนนงามวิทยา 3 0 4 1 7
74 นาจำปา 3 0 2 0 5
75 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 1 1 4
76 ท่านาจานวิทยา 3 0 1 0 4
77 หัวคูประชาอุทิศ 3 0 0 2 3
78 โคกล่ามวิทยา 3 0 0 1 3
79 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 3 0 0 1 3
80 ดงน้อยสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
81 โป่งเชือกศึกษาสถาน 3 0 0 0 3
82 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 0 0 0 3
83 หนองโพนวิทยายน 3 0 0 0 3
84 คำโพนทองราษฎร์นิยม 3 0 0 0 3
85 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
86 โคกกลางวิทยา 3 0 0 0 3
87 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 5 0 0 7
88 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2 3 0 1 5
89 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2 3 0 0 5
90 บ้านแกวิทยายน 2 2 1 0 5
91 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 2 1 2 1 5
92 ชุมชนแก้งคำวิทยา 2 1 1 1 4
93 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 2 1 1 1 4
94 บานเย็นศึกษา 2 1 1 0 4
95 ดงน้อยวิทยา 2 1 0 0 3
96 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
97 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองม่วง 2 0 1 0 3
99 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 2
100 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 2 0 0 1 2
101 บ้านต้อนวิทยาคาร 2 0 0 1 2
102 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 0 0 1 2
103 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
104 คอนเรียบอนุกูล 2 0 0 0 2
105 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
106 หามแหโพนทองวิทยาคม 2 0 0 0 2
107 โคกล่ามผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
108 บ้านเหล่าค้อ 2 0 0 0 2
109 สะอาดไชยศรี 2 0 0 0 2
110 เก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 2 0 0 0 2
111 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1 3 0 0 4
112 บ้านโคกกว้าง 1 2 0 0 3
113 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 1 2 0 4
114 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 1 1 0 3
115 สะอาดสมศรีวิทยา 1 1 1 0 3
116 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 1 0 1 2
117 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 0 0 2
118 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
119 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
120 หนองตุวิทยา 1 0 1 0 2
121 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
122 บ้านดอนสนวน 1 0 0 1 1
123 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 0 0 0 1
124 นาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
125 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
126 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
127 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
128 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
129 คำแคนวิทยา 1 0 0 0 1
130 คำไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
131 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 0 1
132 บ้านคำเชียงวัน 1 0 0 0 1
133 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
134 หนองแซงวิทยา 1 0 0 0 1
135 หนองแวงประชานุกูล 1 0 0 0 1
136 อนุบาลบุญมีวิทยา 1 0 0 0 1
137 ภูปอวิทยา 0 2 1 1 3
138 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 2 1 0 3
139 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 3
140 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 1 0 1 1
141 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 1 0 1 1
142 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 1 0 1 1
143 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 0 1
144 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 1 0 0 1
145 บ้านโนนแหลมทอง 0 1 0 0 1
146 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
147 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 1 0 0 1
148 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
149 อนุบาลแสงตะวัน 0 1 0 0 1
150 เสมาสามัคคี 0 1 0 0 1
151 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 0 2
152 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 1 1 1
153 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
154 บ้านห้วยแสง 0 0 1 0 1
155 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
156 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 1 0 1
157 อนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 1 0 1
158 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 2 0
159 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 1 0
160 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0
รวม 734 199 102 67 1,102