สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาฬสินธุ์ 50 2 3 2 55
2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 46 15 4 2 65
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 30 1 2 1 33
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 22 4 4 0 30
5 บ้านหนองกุงใหญ่ 18 7 1 0 26
6 บุญมีวิทยา 18 6 3 4 27
7 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 14 4 0 2 18
8 หนองพอกวิทยายน 13 1 5 0 19
9 คำปลาฝาโนนชัย 12 2 2 3 16
10 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 10 8 1 0 19
11 คำคาราษฎร์บำรุง 10 4 1 0 15
12 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 10 4 1 0 15
13 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 10 3 2 2 15
14 ชุมชนนาจารย์วิทยา 10 3 1 3 14
15 ด่านใต้วิทยา 9 4 0 0 13
16 กุดครองวิทยาคาร 9 1 1 0 11
17 ถ้ำปลาวิทยายน 9 0 0 0 9
18 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 8 4 2 0 14
19 สามชัยอุดมวิทย์ 8 3 1 1 12
20 ห้วยตูมวิทยาคาร 8 2 1 0 11
21 อนุบาลทุ่งมน 8 1 0 0 9
22 โนนเมืองวิทยาคาร 8 0 0 0 8
23 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 8 0 0 0 8
24 สะอาดประชาสรรพ์ 7 1 0 2 8
25 โคกเมยประชาพัฒนา 7 1 0 0 8
26 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 0 0 0 7
27 บ้านนาวิทยาคม 7 0 0 0 7
28 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 0 0 0 7
29 บ้านม่วงวิทยาคม 6 3 0 0 9
30 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 6 2 2 1 10
31 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 6 1 2 1 9
32 ดงพยุงสงเคราะห์ 6 1 0 1 7
33 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 6 1 0 0 7
34 นามลวิทยาคาร 6 0 0 0 6
35 แกเปะราษฎร์นิยม 5 5 1 0 11
36 สายป่าแดง 5 4 1 0 10
37 หนองแวงเหนือ 5 2 3 1 10
38 โคกก่องวิทยา 5 2 1 1 8
39 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 5 1 3 0 9
40 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 1 1 0 7
41 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 5 0 1 0 6
42 อนุบาลจันทรัตน์ 5 0 0 0 5
43 อนุบาลปิยวรรณ 5 0 0 0 5
44 นาโกวิทยา 4 4 1 1 9
45 บ้านหนองกุงน้อย 4 2 3 1 9
46 ปลาเค้าวิทยาคาร 4 2 1 1 7
47 บ้านม่วงวิทยายน 4 2 0 0 6
48 แก่งนาขามสามัคคี 4 1 3 1 8
49 บึงไฮโนนสวางวิทยา 4 1 2 0 7
50 หนองกุงวิทยาคม 4 1 0 0 5
51 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 1 0 0 5
52 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 1 0 0 5
53 ชุมชนนามะเขือวิทยา 4 0 0 1 4
54 นิคมลำปาววิทยา 4 0 0 0 4
55 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 3 4 0 1 7
56 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 3 3 0 1 6
57 หนองแคนวิทยา 3 2 1 0 6
58 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 1 1 0 5
59 บ้านหนองช้าง 3 1 1 0 5
60 ท่าแสงวิทยายน 3 1 0 1 4
61 บ้านโคกใส 3 1 0 1 4
62 สะอาดโนนงามวิทยา 3 0 4 1 7
63 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 1 1 4
64 ท่านาจานวิทยา 3 0 1 0 4
65 หัวคูประชาอุทิศ 3 0 0 2 3
66 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 3 0 0 1 3
67 โป่งเชือกศึกษาสถาน 3 0 0 0 3
68 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 0 0 0 3
69 หนองโพนวิทยายน 3 0 0 0 3
70 กุดลิงวิทยาคม 3 0 0 0 3
71 คำโพนทองราษฎร์นิยม 3 0 0 0 3
72 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
73 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 5 0 0 7
74 บ้านห้วยยาง 2 3 0 0 5
75 บ้านหนองกุงกลาง 2 2 0 0 4
76 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 2 1 2 1 5
77 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 2 1 1 1 4
78 บานเย็นศึกษา 2 1 1 0 4
79 ดงน้อยวิทยา 2 1 0 0 3
80 บ้านหนาดสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
81 วัดชัยสุนทร 2 1 0 0 3
82 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 1 0 0 3
83 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
84 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2 1 0 0 3
85 บ้านคำเม็ก 2 1 0 0 3
86 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 0 1 0 3
87 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 2
88 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 2 0 0 1 2
89 บ้านต้อนวิทยาคาร 2 0 0 1 2
90 ดงน้อยสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
91 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
92 คอนเรียบอนุกูล 2 0 0 0 2
93 บ้านลาดวิทยาเสริม 2 0 0 0 2
94 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
95 โคกล่ามผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
96 โคกกลางวิทยา 2 0 0 0 2
97 บ้านเหล่าค้อ 2 0 0 0 2
98 สะอาดไชยศรี 2 0 0 0 2
99 เก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 2 0 0 0 2
100 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1 3 0 0 4
101 บ้านแกวิทยายน 1 2 0 0 3
102 บ้านโคกกว้าง 1 2 0 0 3
103 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 1 2 0 4
104 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1 1 1 1 3
105 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 1 1 0 3
106 สะอาดสมศรีวิทยา 1 1 1 0 3
107 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 0 0 2
108 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
109 เสมาสามัคคี 1 1 0 0 2
110 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1 1 0 0 2
111 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
112 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
113 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
114 นาจำปา 1 0 2 0 3
115 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 1 1 2
116 หนองตุวิทยา 1 0 1 0 2
117 โคกล่ามวิทยา 1 0 0 1 1
118 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1 0 0 1 1
119 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 0 0 0 1
120 เชียงเครือวิทยาคม 1 0 0 0 1
121 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
122 โคกสำราญวิทยา 1 0 0 0 1
123 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
124 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
125 คำแคนวิทยา 1 0 0 0 1
126 คำไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
127 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 0 1
128 บ้านคำเชียงวัน 1 0 0 0 1
129 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
130 สิงห์สะอาด 1 0 0 0 1
131 หนองแซงวิทยา 1 0 0 0 1
132 หนองแวงประชานุกูล 1 0 0 0 1
133 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 0 0 0 1
134 อนุบาลบุญมีวิทยา 1 0 0 0 1
135 ภูปอวิทยา 0 2 1 1 3
136 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 2 1 0 3
137 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 3
138 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 1 0 1 1
139 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 0 1
140 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 1 0 0 1
141 บ้านโนนแหลมทอง 0 1 0 0 1
142 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 1 0 0 1
143 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
144 อนุบาลแสงตะวัน 0 1 0 0 1
145 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 0 2
146 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
147 บ้านห้วยแสง 0 0 1 0 1
148 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
149 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 1 0 1
150 อนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 1 0 1
151 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 0 1 0
152 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 1 0
153 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 1 0
154 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0 0 0
155 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0
รวม 651 182 94 56 983