สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองกุงศรีวิทยาคม 22 3 5 1 30
2 อนุบาลชุลีพร 20 7 4 0 31
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 19 2 2 0 23
4 ปอแดงวิทยา 18 1 0 1 19
5 พินิจราษฎร์บำรุง 17 3 1 4 21
6 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 16 6 3 1 25
7 หนองแวงประชาสรรพ์ 15 1 2 0 18
8 นาค้อวิทยาคม 14 4 0 3 18
9 ยางคำวิทยา 13 2 1 1 16
10 ท่าคันโทวิทยายน 13 0 2 2 15
11 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 12 5 3 1 20
12 หนองสวงวิทยาคม 12 2 2 0 16
13 รวมบัณฑิตศึกษา 12 2 0 0 14
14 วังยางวิทยาคาร 11 3 2 0 16
15 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 11 2 2 0 15
16 ดงบังวิทยา 11 2 1 2 14
17 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 0 0 0 11
18 บ้านหนองแซง 10 5 1 1 16
19 โคกคำวิทยา 10 3 0 0 13
20 อนุบาลธษพลศึกษา 10 2 2 2 14
21 ยางอู้มวิทยาคาร 10 2 0 0 12
22 นาดีหลุมข้าววิทยา 10 0 0 0 10
23 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 1 2 3 12
24 โคกเครือวิทยา 9 0 1 1 10
25 กุดฆ้องชัยวิทยา 9 0 0 0 9
26 ขอนแก่นวิทยาเสริม 8 5 0 0 13
27 สายปัญญาสมาคม 8 1 0 1 9
28 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 8 1 0 0 9
29 คำไฮวิทยา 8 0 2 1 10
30 อนุบาลพรวิรุฬห์ 7 3 0 1 10
31 เชียงสาศิลปสถาน 7 2 1 1 10
32 หมองมันปลาวิทยา 7 2 0 3 9
33 บ้านหนองชุมแสง 7 2 0 0 9
34 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 7 0 1 1 8
35 โคกประสิทธิ์วิทยา 6 8 5 1 19
36 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 6 5 1 1 12
37 ธนาศิริวัฒนศึกษา 6 3 1 2 10
38 บ้านทรายทองวิทยาคม 6 3 0 0 9
39 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 6 3 0 0 9
40 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 2 1 1 9
41 บ้านชัยศรี 6 2 0 0 8
42 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 6 1 1 0 8
43 บ้านโนนอำนวย 6 1 0 0 7
44 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 6 1 0 0 7
45 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 6 1 0 0 7
46 จินดาสินธวานนท์ 6 0 1 2 7
47 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 6 0 0 0 6
48 อนุบาลพรประดิษฐ์ 5 3 0 2 8
49 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 2 1 2 8
50 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 1 2 0 8
51 เพิ่มพูนวิทยาคม 5 1 0 0 6
52 ผดุงราษฎร์วิทยา 5 1 0 0 6
53 หัวนาคำจรูญศิลป์ 5 1 0 0 6
54 ชุมชนบ้านป่าแดง 5 0 2 0 7
55 หนองกุงราษฎร์วิทยา 5 0 1 0 6
56 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 5 0 0 0 5
57 คำขามวิทยา 5 0 0 0 5
58 นาแกราษฎร์อำนวย 4 3 1 0 8
59 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 4 2 0 1 6
60 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 4 2 0 1 6
61 บัวสะอาดส่งเสริม 4 1 0 1 5
62 บ้านหนองแวงฮี 4 1 0 1 5
63 หนองเม็กวิทยา 4 0 0 1 4
64 โคกศรีวิทยายน 4 0 0 0 4
65 หนองแสงวิทยา 4 0 0 0 4
66 หนองโนวิทยาคม 4 0 0 0 4
67 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 0 0 0 4
68 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 3 5 0 2 8
69 ฮ่องฮีวิทยา 3 3 1 2 7
70 บ้านแกวิทยาคม 3 2 3 1 8
71 ชุมชนดอนม่วงงาม 3 2 1 1 6
72 ไทรทองวิทยาคาร 3 2 0 0 5
73 โนนชัยประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
74 ดอนยานางศึกษา 3 1 2 0 6
75 หนองแข้วิทยา 3 1 1 0 5
76 กุดจิกวิทยาคาร 3 1 1 0 5
77 บ้านหนองเสือ 3 1 0 0 4
78 นาบงวิทยา 3 1 0 0 4
79 โพนสิมอนุเคราะห์ 3 0 1 0 4
80 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 3 0 1 0 4
81 โนนสูงวิทยา 3 0 0 1 3
82 หนองบัววิทยาเสริม 3 0 0 1 3
83 ดอนขีวิทยา 3 0 0 0 3
84 บ้านหาดทรายมูล 3 0 0 0 3
85 หนองโนวิทยา 3 0 0 0 3
86 โนนศิลาสว่างวิทย์ 3 0 0 0 3
87 หนองปะโอประชาอุทิศ 3 0 0 0 3
88 ห้วยยางดงวิทยา 3 0 0 0 3
89 ห้วยเตยวิทยา 2 2 1 1 5
90 ธนพรวิทยา 2 1 0 0 3
91 บ้านหนองขาม 2 1 0 0 3
92 ดงบังอำนวยวิทย์ 2 1 0 0 3
93 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 0 1 1 3
94 สำราญ-ประภาศรี 2 0 1 0 3
95 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 0 1 2
96 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 0 0 0 2
97 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 0 2
98 บ้านดงน้อย 2 0 0 0 2
99 สว่างกิจวิทยา 2 0 0 0 2
100 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 2
101 หนองไม้พลวงวิทยาคม 2 0 0 0 2
102 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 2 0 0 0 2
103 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 0 0 0 2
104 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 0 0 0 2
105 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2 0 0 0 2
106 ท่อนสังข์วิทยา 2 0 0 0 2
107 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 0 0 0 2
108 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 0 0 0 2
109 อนุบาลอุดมพร 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1 2 1 0 4
111 ไชยวารวิทยาคม 1 2 0 0 3
112 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 2 0 0 3
113 โนนเตาไหหนองแก 1 2 0 0 3
114 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 2 0 4
115 หนองแวงม่วง 1 1 1 2 3
116 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 1 0 1 2
117 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 1 1 0 1 2
118 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
119 หนองใหญ่วิทยา 1 1 0 0 2
120 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
121 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 1 0 0 2
122 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
123 จรชนะศึกษา 1 0 1 2 2
124 คำโองวิทยา 1 0 1 0 2
125 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 0 1 0 2
126 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 0 1 0 2
127 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 1 1
128 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1
129 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 0 0 1
130 หัวงัววิทยาคาร 1 0 0 0 1
131 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
132 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
133 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 0 0 0 1
134 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 0 0 0 1
135 บ้านเว่อวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
136 หนองอิเฒ่าวิทยา 1 0 0 0 1
137 โคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
138 วัดบ้านดอนกลาง 1 0 0 0 1
139 คำใหญ่วิทยา 1 0 0 0 1
140 นากุงวิทยาเสริม 1 0 0 0 1
141 นาสีนวลอุดมเวศม์ 1 0 0 0 1
142 สระแก้ววิทยานุกูล 1 0 0 0 1
143 อุ่มเม่าวิทยา 1 0 0 0 1
144 ท่าแห่วิทยาคม 0 3 0 1 3
145 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 1 0 0 1
146 นาตาลวิทยาคม 0 1 0 0 1
147 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 0 0 1
148 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
149 อนุบาลรวมบัณฑิต 0 1 0 0 1
150 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
151 บ้านขามวิทยาคม 0 0 1 0 1
152 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 0 1
153 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 698 173 82 67 1,020