หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเอกปัญญา 39 31 91.18% 2 5.88% 1 2.94% 0 0% 34
2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 32 29 90.63% 2 6.25% 0 0% 1 3.13% 32
3 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 34 28 87.5% 4 12.5% 0 0% 0 0% 32
4 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 38 26 78.79% 5 15.15% 2 6.06% 0 0% 33
5 โรงเรียนนาขามวิทยา 30 23 79.31% 4 13.79% 0 0% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 25 23 92% 1 4% 1 4% 0 0% 25
7 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 25 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 22 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนหนองบัวใน 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านกลาง 27 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 21 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
12 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 21 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนเขาวงวิทยา 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 17 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
17 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
18 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 16 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 21 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านดินจี่ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
21 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 17 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 17 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านนาบอน 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านนาคู 14 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 18 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านคุย 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 13 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนโคกนาดี 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 15 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 13 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านชาด 12 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนนางามวิทยา 12 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนนาทันวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านโนนชาด 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านวังเวียง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 17 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
52 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 11 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 16 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 12 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านกกตาล 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนสมฤทัย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนหนองบัวกลาง 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนชุมชนหนองยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านวังมน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 8 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 8
119 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเทย์ 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านนากระเดา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนสังคมพัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านขมิ้น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านจอมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดงหมู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนโป่งนกเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
169 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]