สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 31 2 1 0 34
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 29 2 0 1 31
3 พรชัยวิชชาลัย 28 4 0 0 32
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 26 5 2 0 33
5 นาขามวิทยา 23 4 0 2 27
6 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 23 1 1 0 25
7 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 18 4 0 0 22
8 หนองบัวใน 18 3 0 0 21
9 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 17 3 0 0 20
10 นาโกวิทยาสูง 16 2 1 0 19
11 บ้านกลาง 15 6 0 0 21
12 เขาวงวิทยา 14 3 1 1 18
13 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 14 2 2 0 18
14 บ้านส้มป่อย 14 1 2 0 17
15 ไค้นุ่นวิทยาพูน 13 3 0 0 16
16 บ้านม่วงกุล 12 7 1 0 20
17 บ้านดินจี่ 12 4 0 0 16
18 บ้านนาบอน 12 1 0 0 13
19 บ้านนาคู 12 0 0 0 12
20 บ้านดงสวนพัฒนา 11 2 0 0 13
21 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 11 1 1 0 13
22 หนองแสงวิทยาเสริม 11 1 0 0 12
23 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 10 2 0 2 12
24 โคกนาดี 10 0 1 0 11
25 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 9 3 0 1 12
26 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 9 1 1 0 11
27 ชุมชนโพนพิทยาคม 9 1 1 0 11
28 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 9 1 0 0 10
29 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 9 0 0 0 9
30 หนองแสงถวิลราษฎร์ 9 0 0 0 9
31 คำบงพิทยาคม 8 2 1 1 11
32 บ้านสวนผึ้ง 8 2 1 0 11
33 กุดหว้าวิทยา 8 2 0 0 10
34 บ้านคุย 8 1 2 0 11
35 บ้านกอกวิทยาคม 8 1 1 1 10
36 คำม่วงจริสวิทย์ 8 1 1 1 10
37 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 8 0 0 1 8
38 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 7 2 0 0 9
39 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 7 1 3 0 11
40 บ้านหนองสระพัง 7 0 2 1 9
41 บ้านโนนชาด 7 0 1 0 8
42 บ้านชาด 7 0 0 2 7
43 บ้านโพนสวาง 7 0 0 0 7
44 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 6 5 3 0 14
45 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 6 2 1 0 9
46 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 6 2 0 0 8
47 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 6 2 0 0 8
48 อนุบาลขวัญฤทัย 6 1 0 0 7
49 บ้านนาไร่เดียว 6 1 0 0 7
50 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 6 1 0 0 7
51 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
52 นางามวิทยา 6 0 0 0 6
53 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 0 0 0 6
54 ดงเหนือประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
55 สงเปลือยวิทยายน 5 3 1 0 9
56 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 5 3 0 0 8
57 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 5 3 0 0 8
58 บ้านโนนเที่ยง 5 1 2 0 8
59 บ้านกกตาล 5 1 1 0 7
60 หนองห้างอำนวยวิทย์ 5 1 1 0 7
61 สมฤทัย 5 1 0 1 6
62 กุดค้าวเทพพิทยา 5 1 0 0 6
63 สามขาราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
64 บ้านโนนค้อ 5 0 1 0 6
65 กุดสิมวิทยาสาร 5 0 1 0 6
66 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 0 0 0 5
67 บ้านโจดนาตาล 5 0 0 0 5
68 บ้านวังเวียง 5 0 0 0 5
69 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 0 0 0 5
70 บัณฑิตศึกษา 4 3 0 0 7
71 บ้านหนองม่วง 4 1 1 1 6
72 บ้านบัวสามัคคี 4 1 0 0 5
73 หนองบัววิทยาสรรพ์ 4 1 0 0 5
74 ทุ่งคลองวิทยา 4 0 0 0 4
75 บ้านโพนแพง 4 0 0 0 4
76 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
77 นาสีนวลวิทยา 4 0 0 0 4
78 แจนแลนวิทยา 4 0 0 0 4
79 หนองบัวกลาง 3 4 0 0 7
80 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
81 บ้านห้วยผึ้ง 3 1 0 0 4
82 อนุบาลสมฤทัย 3 1 0 0 4
83 บ้านดงมัน 3 1 0 0 4
84 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 3 1 0 0 4
85 บ้านคำหม่วย 3 1 0 0 4
86 บ้านแห่เจริญวิทย์ 3 1 0 0 4
87 บ้านดอนอุมรัว 3 0 1 0 4
88 บ้านคำพิมูล 3 0 0 0 3
89 แก่งพฤๅชัยวิทยา 3 0 0 0 3
90 บ้านห้วยฝา 3 0 0 0 3
91 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
92 หนองบัวทองวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
93 บ้านวังมน 3 0 0 0 3
94 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
95 บ้านคำป่าหว้าน 3 0 0 0 3
96 อนุบาลวราภรณ์ 3 0 0 0 3
97 บ้านบ่อแก้ว 3 0 0 0 3
98 ยิ่งสันต์วิทยา 3 0 0 0 3
99 คำเม็กวิทยา 3 0 0 0 3
100 บ้านห้วยแดง 3 0 0 0 3
101 บ้านโนนศาลา 2 2 0 0 4
102 บ้านบึงโคกสะอาด 2 2 0 0 4
103 นาทันวิทยา 2 2 0 0 4
104 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 1 5 0 8
105 บ้านนากระเดา 2 1 0 0 3
106 สังคมพัฒนา 2 1 0 0 3
107 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2 1 0 0 3
108 บ้านสุขเจริญ 2 1 0 0 3
109 บ้านโนนยาง 2 1 0 0 3
110 บ้านแก้งเดื่อ 2 1 0 0 3
111 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 0 0 0 2
112 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 0 0 0 2
113 บ้านสร้างแก้ว 2 0 0 0 2
114 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
115 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 0 2
116 หนองแวงวิทยานุกูล 1 3 1 0 5
117 สามเพื่อนพัฒนา 1 3 0 0 4
118 บ้านโคกเพิ่มพูน 1 2 0 0 3
119 บ้านขมิ้น 1 1 1 0 3
120 หนองอีบุตรไพรเทย์ 1 1 0 0 2
121 บ้านจาน 1 1 0 0 2
122 หนองสระพังวิทยาคาร 1 1 0 0 2
123 บ้านหนองผือ 1 1 0 0 2
124 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 0 0 2
125 บ้านคำอีหงษ์ 1 1 0 0 2
126 บ้านโพนนาดี 1 1 0 0 2
127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 1 0 0 2
128 คำไผ่ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
129 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
130 บ้านกุดตาใกล้ 1 0 0 0 1
131 บ้านจอมทอง 1 0 0 0 1
132 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
133 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 0 1
134 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
135 สามัคคีบัวขาว 1 0 0 0 1
136 ชุมชนหนองยาง 1 0 0 0 1
137 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 1 0 0 0 1
138 ดงบังนาแก้ววิทยา 1 0 0 0 1
139 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
140 บ้านผึ้ง 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 0 1
142 บ้านกุดฝั่งแดง 1 0 0 0 1
143 บ้านดงหมู 1 0 0 0 1
144 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
145 บ้านปลาขาว 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกโก่ง 1 0 0 0 1
147 มะนาววิทยาเสริม 1 0 0 0 1
148 สูงเนินวิทยาคม 1 0 0 0 1
149 หนองกุงสมเด็จ 1 0 0 0 1
150 หนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
151 หินลาดนารายณ์สาร 1 0 0 0 1
152 เย็นสยามวิทยา 1 0 0 0 1
153 โคกกลางสมเด็จ 1 0 0 0 1
154 โป่งนกเป้า 1 0 0 0 1
155 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 2 1 0 3
156 สามัคคีวิทยาคม 0 2 1 0 3
157 อนุบาลปรีดี 0 2 0 0 2
158 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 1
159 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 1 0 1 1
160 บ้านคำม่วง 0 1 0 0 1
161 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 1 0 0 1
162 อนุบาลพรบิดา 0 1 0 0 1
163 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
164 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 1 0 1
165 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 1 0
166 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 1 0
167 บ้านเก่าเดื่อ 0 0 0 0 0
รวม 864 168 52 21 1,105