สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 12 8 5 25 31 2 1 0 34
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 11 7 7 25 29 2 0 1 31
3 นาขามวิทยา 9 5 5 19 23 4 0 2 27
4 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 8 3 2 13 23 1 1 0 25
5 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 7 5 3 15 26 5 2 0 33
6 หนองแสงวิทยาเสริม 5 2 2 9 11 1 0 0 12
7 บ้านส้มป่อย 5 1 6 12 14 1 2 0 17
8 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 4 4 4 12 17 3 0 0 20
9 บ้านดินจี่ 4 3 3 10 12 4 0 0 16
10 บ้านนาบอน 4 3 1 8 12 1 0 0 13
11 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 4 2 3 9 18 4 0 0 22
12 บ้านนาคู 4 1 1 6 12 0 0 0 12
13 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 4 1 1 6 6 2 1 0 9
14 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 4 0 3 7 14 2 2 0 18
15 สงเปลือยวิทยายน 4 0 2 6 5 3 1 0 9
16 พรชัยวิชชาลัย 3 5 6 14 28 4 0 0 32
17 บ้านม่วงกุล 3 4 1 8 12 7 1 0 20
18 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 3 3 1 7 9 0 0 0 9
19 ไค้นุ่นวิทยาพูน 3 2 2 7 13 3 0 0 16
20 บ้านโนนเที่ยง 3 2 0 5 5 1 2 0 8
21 บ้านดงสวนพัฒนา 3 1 3 7 11 2 0 0 13
22 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 3 1 1 5 6 5 3 0 14
23 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 3 1 0 4 9 1 0 0 10
24 คำบงพิทยาคม 3 0 4 7 8 2 1 1 11
25 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 0 0 3 6 0 0 0 6
26 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 6 2 0 0 8
27 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 2 1 5 9 0 0 0 9
28 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 7 2 0 0 9
29 บ้านโพนสวาง 2 2 0 4 7 0 0 0 7
30 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 2 2 0 4 5 0 0 0 5
31 บ้านคุย 2 1 2 5 8 1 2 0 11
32 เขาวงวิทยา 2 1 1 4 14 3 1 1 18
33 บ้านกอกวิทยาคม 2 1 0 3 8 1 1 1 10
34 นางามวิทยา 2 1 0 3 6 0 0 0 6
35 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 2 0 2 4 7 1 3 0 11
36 บ้านโนนค้อ 2 0 2 4 5 0 1 0 6
37 บ้านโจดนาตาล 2 0 1 3 5 0 0 0 5
38 อนุบาลขวัญฤทัย 2 0 0 2 6 1 0 0 7
39 บ้านกกตาล 2 0 0 2 5 1 1 0 7
40 ทุ่งคลองวิทยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
41 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 1 6 2 9 9 3 0 1 12
42 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 4 1 6 10 2 0 2 12
43 บ้านหนองสระพัง 1 4 0 5 7 0 2 1 9
44 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 3 0 4 9 1 1 0 11
45 บ้านกลาง 1 2 4 7 15 6 0 0 21
46 โคกนาดี 1 2 2 5 10 0 1 0 11
47 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1 2 1 4 11 1 1 0 13
48 บ้านสวนผึ้ง 1 2 1 4 8 2 1 0 11
49 บ้านดอนอุมรัว 1 2 0 3 3 0 1 0 4
50 บ้านโพนแพง 1 1 2 4 4 0 0 0 4
51 บ้านวังเวียง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
52 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 1 1 3 3 1 1 0 5
53 บ้านคำพิมูล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
54 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
55 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 กุดหว้าวิทยา 1 0 3 4 8 2 0 0 10
57 สมฤทัย 1 0 0 1 5 1 0 1 6
58 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
59 อนุบาลสมฤทัย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านห้วยฝา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 หนองแวงวิทยานุกูล 1 0 0 1 1 3 1 0 5
63 บ้านโคกเพิ่มพูน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
64 คำไผ่ประชาสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านกุดตาใกล้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านจอมทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านบึงทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 สามัคคีบัวขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนาไร่เดียว 0 6 0 6 6 1 0 0 7
73 หนองบัวใน 0 4 5 9 18 3 0 0 21
74 นาโกวิทยาสูง 0 3 4 7 16 2 1 0 19
75 ชุมชนโพนพิทยาคม 0 3 4 7 9 1 1 0 11
76 คำม่วงจริสวิทย์ 0 3 2 5 8 1 1 1 10
77 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 5 3 0 0 8
78 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 2 2 4 5 3 0 0 8
79 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
80 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 2 0 2 8 0 0 1 8
81 บ้านนากระเดา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
82 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
83 บ้านชาด 0 1 3 4 7 0 0 2 7
84 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
85 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 1 1 2 6 1 0 0 7
86 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
87 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
88 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
89 บ้านสร้างแก้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 กุดสิมวิทยาสาร 0 1 0 1 5 0 1 0 6
91 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
92 แจนแลนวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
93 บ้านดงมัน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านวังมน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านโนนศาลา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 สังคมพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 หนองอีบุตรไพรเทย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านจาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 หนองสระพังวิทยาคาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 ชุมชนหนองยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 3 3 5 1 1 0 7
105 บ้านโนนชาด 0 0 1 1 7 0 1 0 8
106 กุดค้าวเทพพิทยา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
107 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
108 หนองบัวกลาง 0 0 1 1 3 4 0 0 7
109 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 0 1 1 3 1 0 0 4
110 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
111 อนุบาลวราภรณ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
113 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 1 1 2 1 5 0 8
114 บ้านสุขเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
121 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
122 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
123 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 4 1 1 1 6
124 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
125 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
126 บ้านคำหม่วย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
127 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 ยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 นาทันวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 บ้านแก้งเดื่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
137 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านคำอีหงษ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านดงหมู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านโคกโก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 หนองกุงสมเด็จ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 หนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 หินลาดนารายณ์สาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 เย็นสยามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 โคกกลางสมเด็จ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 โป่งนกเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 อนุบาลปรีดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 อนุบาลพรบิดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านเก่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 164 144 488 864 168 52 21 1,084