สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 12 8 5 25 31 2 1 0 34
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 11 7 7 25 29 2 0 1 31
3 นาขามวิทยา 9 5 5 19 23 4 0 2 27
4 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 8 3 2 13 23 1 1 0 25
5 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 7 5 3 15 26 5 2 0 33
6 หนองแสงวิทยาเสริม 5 2 3 10 13 1 0 0 14
7 บ้านส้มป่อย 5 1 6 12 14 1 2 0 17
8 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 5 1 2 8 9 2 1 0 12
9 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 4 4 4 12 17 3 0 0 20
10 คำบงพิทยาคม 4 3 6 13 16 2 1 1 19
11 บ้านดินจี่ 4 3 3 10 12 4 0 0 16
12 บ้านนาบอน 4 3 1 8 12 1 0 0 13
13 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 4 2 3 9 18 4 0 0 22
14 ไค้นุ่นวิทยาพูน 4 2 2 8 14 3 0 0 17
15 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 4 2 1 7 14 1 1 0 16
16 บ้านโนนเที่ยง 4 2 0 6 6 1 2 0 9
17 บ้านนาคู 4 1 1 6 12 0 0 0 12
18 นางามวิทยา 4 1 0 5 8 0 0 0 8
19 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 4 0 3 7 14 2 2 0 18
20 สงเปลือยวิทยายน 4 0 2 6 5 3 1 0 9
21 พรชัยวิชชาลัย 3 5 6 14 28 4 0 0 32
22 บ้านหนองสระพัง 3 5 0 8 10 0 2 1 12
23 บ้านม่วงกุล 3 4 1 8 12 7 1 0 20
24 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 3 3 1 7 9 0 0 0 9
25 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 3 2 2 7 12 1 3 0 16
26 บ้านสวนผึ้ง 3 2 1 6 11 2 1 0 14
27 บ้านดงสวนพัฒนา 3 1 3 7 11 2 0 0 13
28 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 3 1 1 5 6 5 3 0 14
29 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 3 1 0 4 9 1 0 0 10
30 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 0 0 3 6 0 0 0 6
31 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 0 3 5 1 0 0 6
32 บ้านกลาง 2 3 4 9 17 6 0 0 23
33 บ้านคุย 2 3 3 8 11 1 2 0 14
34 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 2 3 3 8 8 2 0 0 10
35 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 2 1 5 10 0 0 0 10
36 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 7 2 0 0 9
37 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
38 บ้านโพนสวาง 2 2 0 4 7 0 0 0 7
39 เขาวงวิทยา 2 1 1 4 14 3 1 1 18
40 บ้านวังเวียง 2 1 1 4 7 0 0 0 7
41 บ้านกอกวิทยาคม 2 1 0 3 12 1 1 1 14
42 นาทันวิทยา 2 1 0 3 7 2 0 0 9
43 บ้านโนนค้อ 2 0 2 4 5 0 1 0 6
44 บ้านโจดนาตาล 2 0 1 3 5 0 0 0 5
45 สามัคคีบัวขาว 2 0 1 3 5 0 0 0 5
46 อนุบาลขวัญฤทัย 2 0 0 2 6 1 0 0 7
47 บ้านกกตาล 2 0 0 2 5 1 1 0 7
48 ทุ่งคลองวิทยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
49 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 1 6 2 9 9 3 0 1 12
50 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 4 1 6 10 2 0 2 12
51 ชุมชนโพนพิทยาคม 1 3 4 8 11 1 1 0 13
52 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 3 0 4 9 1 1 0 11
53 หนองห้างอำนวยวิทย์ 1 2 3 6 9 1 1 0 11
54 โคกนาดี 1 2 2 5 10 0 1 0 11
55 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
56 บ้านดอนอุมรัว 1 2 0 3 3 0 1 0 4
57 บ้านโพนแพง 1 1 2 4 4 0 0 0 4
58 บ้านห้วยฝา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
59 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 1 1 3 3 1 1 0 5
60 บ้านหนองผือ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
61 บ้านคำพิมูล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
62 ชุมชนหนองยาง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
63 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
64 บ้านเก่าเดื่อ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
65 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
66 กุดหว้าวิทยา 1 0 3 4 8 2 0 0 10
67 บ้านโนนยาง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
68 หนองกุงสมเด็จ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 6 1 1 1 8
70 สมฤทัย 1 0 0 1 5 1 0 1 6
71 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
72 สามัคคีวิทยาคม 1 0 0 1 4 2 1 0 7
73 อนุบาลสมฤทัย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
74 หนองสนมราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านกุดฝั่งแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านโคกโก่ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 หนองแวงวิทยานุกูล 1 0 0 1 1 3 1 0 5
79 บ้านโคกเพิ่มพูน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
80 คำไผ่ประชาสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านกุดตาใกล้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านจอมทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านบึงทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านนาไร่เดียว 0 6 0 6 6 1 0 0 7
88 นาโกวิทยาสูง 0 5 6 11 21 2 1 0 24
89 หนองบัวใน 0 4 5 9 18 3 0 0 21
90 คำม่วงจริสวิทย์ 0 3 2 5 9 1 1 1 11
91 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 5 3 0 0 8
92 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 2 2 4 5 3 0 0 8
93 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
94 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 2 0 2 8 0 0 1 8
95 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
96 บ้านนากระเดา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
97 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
98 บ้านชาด 0 1 4 5 8 0 0 2 8
99 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 1 3 4 8 1 0 0 9
100 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
101 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
102 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
103 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
104 หนองบัวทองวิทยาเสริม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
105 บ้านสร้างแก้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
106 กุดสิมวิทยาสาร 0 1 0 1 5 0 1 0 6
107 แจนแลนวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
108 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
109 บ้านดงมัน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
110 บ้านปลาขาว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านวังมน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
112 หนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
113 บ้านโนนศาลา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
114 หนองอีบุตรไพรเทย์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 สังคมพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
117 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
118 บ้านคำม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
119 บ้านจาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 หนองสระพังวิทยาคาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านนาวี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนชาด 0 0 1 1 7 0 1 0 8
124 กุดค้าวเทพพิทยา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
125 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
126 หนองบัวกลาง 0 0 1 1 3 4 0 0 7
127 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 0 1 1 3 1 0 0 4
128 บ้านแก้งเดื่อ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
129 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
130 อนุบาลวราภรณ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
131 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
132 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 1 1 2 1 5 0 8
133 บ้านสุขเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
138 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
139 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
140 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
141 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
142 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
143 บ้านคำหม่วย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
145 ยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
150 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 ดงสวางวรวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านดงหมู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 หินลาดนารายณ์สาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 เย็นสยามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 โคกกลางสมเด็จ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 โป่งนกเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 อนุบาลปรีดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 อนุบาลพรบิดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 215 191 162 568 982 168 52 21 1,202