ประกาศผลการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการการแข่งขัน Cross word ม.1-3 

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  1. นางสาวนภัสสร โวหารฆ้อง

                                  2.นางสาวศันสนีย์ เพริดพราว

ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวฉวีวรรณ์ บาลศรี

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันซูโดกุ ป.1-6

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  1. เด็กหญิงจิรัชญา คชอาจ

ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวฉวีวรรณ์ บาลศรี

 

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:51 น.