หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถ. เลย-เชียงคาน ต. เมือง อ. เมืองเลย จ. เลย นายมงคล คณะศิริวงค์   0847939477
2 โรงเรียนบ้านน้ำภู บ้านน้ำภู ต.เมือง อ. เมืองเลย จ.เลย นายจรูญ อาจแก้ว   0828368395
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ถ. เลย-เชียงคาน ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย  
4 โรงเรียนอนุบาลเลย 80/8 ถ. ร่วมใจ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย นายอาทิตย์ ขูรีรัง   0872230981
5 โรงเรียนเมืองเลย ถ. มลิวรรณ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย นางกัลยาณี โกมาสถิตย์   0899442920

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]