หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]