หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 - 2/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 - 6/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/3 - 6/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
ได้ตัวแทนแข่งขันแล้ว
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
ได้ตัวแทนแข่งขันแล้ว
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
ได้ตัวแทนแข่งขันแล้ว
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุดอัสนี-วสันต์ โชติกุล ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 - 2/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 - 2/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 - 6/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]