หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/8 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/6 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]