หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองเลย 73 54 79.41% 13 19.12% 0 0% 1 1.47% 68
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 58 35 66.04% 11 20.75% 4 7.55% 3 5.66% 53
3 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 45 29 64.44% 5 11.11% 4 8.89% 7 15.56% 45
4 โรงเรียนอนุบาลเลย 50 24 51.06% 15 31.91% 3 6.38% 5 10.64% 47
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 40 20 52.63% 9 23.68% 4 10.53% 5 13.16% 38
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 31 19 63.33% 3 10% 4 13.33% 4 13.33% 30
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 56 18 36.73% 11 22.45% 7 14.29% 13 26.53% 49
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 24 18 75% 2 8.33% 0 0% 4 16.67% 24
9 โรงเรียนบ้านน้ำพร 26 15 62.5% 4 16.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนบ้านใหม่ 19 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 18 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 17 14 82.35% 0 0% 1 5.88% 2 11.76% 17
13 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 24 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 20 13 68.42% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านกกดู่ 30 12 46.15% 3 11.54% 7 26.92% 4 15.38% 26
17 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 15 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านนาโคก 22 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
19 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 25 11 52.38% 5 23.81% 0 0% 5 23.81% 21
20 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 16 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 44 10 25% 17 42.5% 7 17.5% 6 15% 40
23 โรงเรียนบ้านก้างปลา 26 10 40% 4 16% 6 24% 5 20% 25
24 โรงเรียนบ้านสงเปือย 25 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนบ้านน้ำภู 34 9 30% 11 36.67% 4 13.33% 6 20% 30
26 โรงเรียนบ้านนาค้อ 22 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 14 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 23 8 34.78% 7 30.43% 4 17.39% 4 17.39% 23
30 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 20 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
31 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 17 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
33 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 16 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 15 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 17 7 43.75% 8 50% 1 6.25% 0 0% 16
41 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 23 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านสงาว 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
43 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 15 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
44 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนบ้านนาเบน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 17 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
50 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านนาแขม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
53 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 19 4 22.22% 6 33.33% 1 5.56% 7 38.89% 18
57 โรงเรียนบ้านยาง 17 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 17
58 โรงเรียนบ้านสูบ 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านปางคอม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านคอนสา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
64 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
70 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนบ้านวังผา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 8 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านคกมาด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านกกทอง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองผำ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านท่าบม 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านคกเลา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านผากลางดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านโพน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านตูบโกบ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านชมน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านผาพอด 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านอุมุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านปากหมาก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านคกไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านบุฮม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านปากยาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนวังโป่งท่าวังแคน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านวังขาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
131 โรงเรียนบ้านน้ำมี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนบ้านปากเนียม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
135 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]