กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 - -
3 บ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 - -
4 บ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 - -
5 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 - -
3 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 - -
4 บ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 - -
5 บ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 - -
6 บ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 - -
3 บ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 - -
4 บ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 - -
5 หทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 1 - -
6 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 - -
7 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 - -
8 เมืองเลย สพป. เลย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผักกูด สพป. เลย เขต 1 99.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาว สพป. เลย เขต 1 96.57 ทอง 4
5 บ้านแก้วเมธี สพป. เลย เขต 1 80.86 ทอง 5
6 บ้านคกเลา สพป. เลย เขต 1 79.18 เงิน 6
7 บ้านหนองนาทราย สพป. เลย เขต 1 78.67 เงิน 7
8 มหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 75.5 เงิน 8
9 เมืองเลย สพป. เลย เขต 1 73.05 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม
11 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม
12 บ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม
13 บ้านวังขาม สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม
14 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผักกูด สพป. เลย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมี่ยง สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเหล็ก สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำสวยภักดี สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -
4 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 70 เงิน 5
6 บ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 - -
7 บ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาป่าหนาด สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 6
7 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 64 ทองแดง 7
8 บ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 8
9 บ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 58 เข้าร่วม 9
10 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 57 เข้าร่วม 10
11 บ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 56 เข้าร่วม 11
12 บ้านยาง สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 12

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ