เว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://esan64.sillapa.net/

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 http://esan64.sillapa.net/sp-lei1

เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. นายมงคล  คณะศิริวงค์ โทร. 08-4793-9477

 อีเมล์ : monkana11@gmail.com

2.นายพิสิษฐ์  เอกจริยวิทย์ โทร. 08-7233-2665

อีเมล์ : pisit2515.oo@gmail.com

3. นายศิริ  คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751

อีเมล์ : k.siri@hotmail.com

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 10:24 น.