หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ชั่วคราว ห้องเด็กพิเศษ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารอนุบาล ห้อง อ.๒/๑,อ.๒/๒,อ.๒/๓ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารอนุบาล ห้อง อ.๑/๑,อ.๑/๒,อ.๑/๓ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารอนุบาล ห้อง อ.๑/๔ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 814 ประกวดร้องเพลงเดี่ยว (คาราโอเกะ) ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 815 ประกวดร้องเพลง (คาราโอเกะ) พร้อมหางเครื่อง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 816 การแข่งขันบล็อกพลาสติก ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารอนุบาล ห้อง โถง ชั้น ๒ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 817 การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ อาคารอนุบาล ห้อง ชั้น ๒ ห้องศูนย์สื่อ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]