หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 811 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 15 ต.ค. 2557 09.00
-
2 812 เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 15 ต.ค. 2557 13.00
-
3 813 กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
-
4 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 13 ต.ค. 2557 09.00
-
5 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 15 ต.ค. 2557 09.00
-
6 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 15 ต.ค. 2557 13.00
-
7 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 15 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]