เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
9 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอให้ทีมที่ชนะเลิศ

แจ้งตรวจสอบแก้ไขรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง

ก่อนจะส่งรายชื่อไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 
 

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันอัพเดตล่าสุด

กิจกรรมปกติ  กิจกรรมเรียนร่วม

ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน

พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2557

 
 

การเปลี่ยนตัว แก้ไข ชื่อ นักเรียนและผู้ฝึกสอน

ประกาศเนื่องด้วยระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ปิดระบบลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไข นักเรียน/ผู้ฝึกสอน หลังจากนี้ ให้ทำเป็นหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว นำแจ้งยังศูนย์ที่จัดการแข่งขันในรายการที่ขอเปลี่ยนตัว ในวันที่มีการจัดการแข่งขันของรายการนั้นๆ โดยการเปลี่ยนแปลงตัว นักเรียน/ผู้ฝึกสอน ให้ยึดเกณฑ์ของ สพฐ. ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว

 
 

ลำดับที่ใช้แข่งขันทุก ๆ กิจกรรม

ลำดับที่ ๑ กลุ่มเครือข่ายหว้านใหญ่
ลำดับที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นนาโสก
ลำดับที่ ๓ กลุ่มเครือข่ายผาซานศึกษาพัฒน์
ลำดับที่ ๔ กลุ่มเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา
ลำดับที่ ๕ กลุ่มเครือข่ายหนองสูง
ลำดับที่ ๖ กลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ
ลำดับที่ ๗ กลุ่มเครือข่ายคำสร้อยพัฒนศึกษา
ลำดับที่ ๘ กลุ่มเครือข่ายเมืองปัจฉิม
ลำดับที่ ๙ กลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน
ลำดับที่ ๑๐ กลุ่มเครือข่ายคำสร้อยคุณภาพ
ลำดับที่ ๑๑ กลุ่มเครือข่ายดอนตาล
ลำดับที่ ๑๒ กลุ่มเครือข่ายดงหลวง
ลำดับที่ ๑๓ กลุ่มเครือข่ายแก้วมุกดา
ลำดับที่ ๑๔ กลุ่มเครือข่ายพลังคำชะอี

 
 

ขอให้โรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน และผู้ฝึกสอน ให้ตรงกับกิจกรรมการแข่งขันให้ถูกต้อง หากผิดให้แจ้งเลขานุการ กลุ่มเครือข่ายแก้ไขภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 

 
 
ขอให้ทุกกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
รายงานผลและตรวจสอบกิจกรรมที่ชนะเลิศ ผ่านเว็บไซต์
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
วิธีรายงานติดต่อ
โทร.087-1595284
E-mail : udomtrup2525@gmail.com
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 264
จำนวนทีม 1,918
จำนวนนักเรียน 4,778
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,908
จำนวนกรรมการ 1,517
ครู+นักเรียน 7,686
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,203
ประกาศผลแล้ว 231/269 (85.87%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 20
เดือนนี้ 80
เดือนที่แล้ว 350
ปีนี้ 3,036
ทั้งหมด 188,090