สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอวัสดา  ฤทธิวงศ์
 
1. นายวงศ์จิต  ห้วยทราย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  บับพาน
2. เด็กหญิงนรินทราทิพย์  เสน่ห์พุด
3. เด็กหญิงประภารัต  ตรงชูชาติ
4. เด็กหญิงพูริดา  บับพาน
5. เด็กหญิงเมธิตา  จำปา
 
1. นายชัยยะ  พรมพิศ
2. นางวงศ์จิต  ห้วยทราย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายอภิชิต  คล่องแคล่ว
 
1. นางจณิสตา  พุฒจีบ