สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริศิลป์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงสุภิสรา  สารหงษ์
 
1. นางสาวสุมลฑา  บับพาน
2. นางสาวปรียาภรณ์  นาโสก