สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพิชิต  สุบิน
2. เด็กชายภิญโญ  บุญเกิด
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
2. นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตตะ
2. เด็กชายวรศักดิ์  ใจทัด
3. เด็กชายเสกสันต์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน
2. นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ