สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมพล  คนไว
2. เด็กชายชัชวาล  เสนสร
3. เด็กชายสุรวีร์  สุรินทร์
 
1. นายจรูญ  ดำจันทร์
2. นายประยูร  ศรีลาศักดิ์