สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภัชชา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางอุ่นใจ  อุปัญญ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์
 
1. นายอภิวัตร์  สุวรรณไตรย์