สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายพันธวัช  คำปาน
2. เด็กชายวรวิทย์  นิจการ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองกาล
 
1. นางสมร  อินทรวิเศษ
2. นางอรวรรณ  คำปัน