สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรภัคร  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายพรชัย  โงนมณี
 
1. นายสุทธิชัย  เมืองโคตร
2. นายสมาน  สุภาวรารัตน์