สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนามน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายพรชัย  ชัยยง
2. เด็กหญิงสุมิตา  ใจทัศน์
3. เด็กหญิงเกศมณี  แพงกัญญา
 
1. นางสาวสุขาวดี  แสนโคตร
2. นางธนัยนันท์  โชติรักษวงค์