สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คนไว
 
1. นายฉลอง  อุณวงค์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ภู
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผางพันธ์
3. เด็กหญิงอภิรดี  ลาพรม
 
1. นางพิศมัย  จันงาม
2. นางสมศรี  ซามงค์