สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจช่วง
2. เด็กชายประสิทธิ์   รูปดี
 
1. นางโสพล   ใจมั่น
2. นางอมรา   โทนแก้ว