สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสะโน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิตศร  สุวรรณแสง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุทธิจักร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปริปุรณะ
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปาวงค์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  หลิมสกุล
 
1. นางสำราญ  นิลวดี
2. นางวิจิตรศิลป์  ศรีลาศักดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุทธิจักร
2. เด็กชายณภัทร  บุญพิมพ์
3. เด็กชายธีระภัทร  สมอ่อน
 
1. นางรื่นเริง  บุญพิมพ์
2. นางมาลา  ใจตรง