สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรืองนาม
2. เด็กชายพนมรุ้ง  มัชนา
3. เด็กชายวิษณุ  นาโสก
 
1. นางสาวรำไพ  คนเพียร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คนเพียร