สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหินกอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายยุทธพงษ์  นงนอก
2. เด็กชายวิวัฒน์  ลินพ่อค้า
 
1. นายมณีรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์