สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรพร   สมตน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์   อุทะกะ
 
1. นายประพาส  เหง้าเกษ
2. นายจักรี  บุญวัง