สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิตา  หวายเหลา
2. เด็กชายพงษ์วิทย์  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ  เชื้อคมตา