สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเกษม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเลิศรัตน์  ไทยเลิศ
 
1. นางณัฏยา  ศรีสมบูรณ์พงศ์