สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  บำรุงตา
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรงดี
 
1. นางดาเรศ  ธงวาส
2. นางสุมฉลาด  สุพร