สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายอำนาจ  สุพร
2. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  กลิ่นประทุมทิพย์
 
1. นางดาเรศ  ธงวาส
2. นางดวงจันทร์  วังคะฮาต