สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนศรี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจริญทรัพย์  โคตรสขึง
 
1. นางบัวบาน  เชื้อหาญ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกานต์มณี  แข็งแรง
2. เด็กชายธวัชชัย  ตาคำกุ
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  เหลากรม
 
1. นางสาวศศิธร  เวียงวะลัย
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพรรณ  บุญที
2. เด็กชายทีปกร  ยาสาภา
3. เด็กชายภานุเดช  ปฏิวร
 
1. นายสมชัย  สายแก้ว
2. นางวีรวรรณ  จันปุ่ม