สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจสุข
2. เด็กหญิงอริสา  กุลสุทธิ์
 
1. นางนิ่มนวล  ใจสุข
2. นางนะพิศ  ใจสุข