สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัดลัดดา  ผดาเวช
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  บับพาน
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ลูกบัว
2. นางสาววิลาวัลย์  คงดี
 
1. นายสำเริง  มิระสิงห์
2. นางวัชรินทร์  มิระสิงห์