สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.9 ทองแดง 8 1. เด็กชายวัฒนพัฒน์  จูมแพง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมนาม
 
1. นายวัชระ  ก้อนคำตัน
2. นายสายันต์  น้อยทรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายปัญญาพร  มาตสมบัติ
2. เด็กชายรุ่งเรือง  บุสภา
 
1. นายวัชระ  ก้อนคำตัน
2. นายสายันต์  น้อยทรง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายประวัน  โคตรพันธ์
 
1. นายวีระ  บรรจง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวีณา  พยอม
 
1. นางประทับใจ  ศรีวะโสภา