สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอรรถชัย  แก้วใจดี
 
1. นางศิวพร  อาจหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.03 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายคุณานนท์  แสนบุดดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนวงค์
 
1. นายสุรพล  วังคะฮาต
2. นายสายันต์  น้อยทรง