สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายกฤชธัช  มาลาล้ำ
2. เด็กหญิงภิญญดา  นุสา
 
1. นางอนุสรณ์   อาจเอี่ยม
2. นางคำใบ  อ่อนบัวขาว
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิง จินดา   คำนนท์
 
1. นางศรีสุดา   เจริญราษฎร์