สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายพิทยา  ราชมอินทร์
2. เด็กชายสราวุธ  ใจทัศน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง
2. นางฐิตินันท์  รินทราช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมัชยาภรณ์  วงศ์อ่อน
 
1. นายธนบัตร  พันธุ์น้อย