สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แดงบุตร
 
1. นายเข็มพร  บุญเกื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง